VIGTIG INFORMATION

Ved al henvendelse til haveforeningens bestyrelse vedr. betalinger, tanktømninger mv. skal det gamle havelodsnummer anvendes/oplyses.

 

Adresse ændring:

I forbindelse med afsluttet partshøring om adresseændring til

Haveforeningen Sandagergård, matr. nr. 3c Nr. Vilstrup By, Skibet, del af

ejendommen Sandagervej 61, 7100 Vejle, er adresserne således:

 

 

Vejkode

 Nuværende adr.

Fremtidig adr.

 Postnr.

3044

Haveforeningen Sandagergård 88-99

Birkestien 2-14

7100

3044

Haveforeningen Sandagergård 89-97

Birkestien 1-9

7100

3045

Haveforeningen Sandagergård 108-116

Humlestien 2-10

7100

3045

Haveforeningen Sandagergård 109-117

Humlestien 1-9

7100

3046

Haveforeningen Sandagergård 127-135

Løvsangerstien 2-10

7100

3046

Haveforeningen Sandagergård 128-136

Løvsangerstien 1-9

7100

3047

Haveforeningen Sandagergård 144-152

Spurvestien 2-10

7100

3047

Haveforeningen Sandagergård 145-153

Spurvestien 1-9

7100

3048

Haveforeningen Sandagergård 160-168

Mejsestien 2-10

7100

3048

Haveforeningen Sandagergård 161-169

Mejsestien 1-9

7100

3049

Haveforeningen Sandagergård 103-107

Glentestien 2-6

7100

3049

Haveforeningen Sandagergård 100-106

Glentestien 1-7

7100

3050

Haveforeningen Sandagergård 119-125

Lærkestien 2-8

7100

3050

Haveforeningen Sandagergård 120-126

Lærkestien 1-7

7100

3051

Haveforeningen Sandagergård 155-157

Vibestien 2-4

7100

3051

Haveforeningen Sandagergård 137-143

Vibestien 1-7

7100

3052

Haveforeningen Sandagergård 201-205

Fasanstien 2-6

7100

3052

Haveforeningen Sandagergård 202-204

Fasanstien 1-3

7100

3053

Haveforeningen Sandagergård 190-192

Treenighedsstien 2-4

7100

3053

Haveforeningen Sandagergård 189-191

Treenighedsstien 1-3

7100

3054

Haveforeningen Sandagergård 170-176

Solsortestien 2-8

7100

3054

Haveforeningen Sandagergård 171-175

Solsortestien 1-5

7100

3055

Haveforeningen Sandagergård 195-199

Uglestien 2-6

7100

3055

Haveforeningen Sandagergård 194-200

Uglestien 1-7

7100

3056

Haveforeningen Sandagergård 179-187

Musvågestien 2-10

7100

3056

Haveforeningen Sandagergård 178-186

Musvågestien 1-9

7100

3057

Haveforeningen Sandagergård

Høgestien (ikke anlagt)

7100

0895

Haveforeningen Sandagergård

Kolonihavevejen

7100

3059

Haveforeningen Sandagergård 155-157

Søstien 2-4

7100

3059

Haveforeningen Sandagergård 154-156

Søstien 1-3

7100

  

Vejkode: 0895 (Haveforeningen Sandagergård) ændres til Vejkode: 0895 (Kolonihavevejen)

 

Adresseændringer er trådt i kraft den 01-10-2015.

 

Ejeren af kolonihaven har pligt til at opsætte husnummerskilt, som angiver det af kommunen fastsatte husnummer på en sådan måde, at det er synligt fra det adgangsgivende vejareal. Vejle Kommune har sørget for at orientere: Beredskabsafdeling, Folkeregistret, Ejendomsskattekontoret, Ejendomsdata, Affald/Genbrug, Politigården, TREFOR, Vejle Spildevand, MES, Dong Energy, Bladkompagniet, NRGI, SE, TDC, Vejle Fjernvarmeselskab og Post Danmark.

 

 ______________________________________________________________________________